Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zimne Wody – Równa” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Zapytanie ofertowe – opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia MPZP Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Ogłoszenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Ogłoszenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o godzinach pracy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Ogłoszenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Wynik zapytania ofertowego na opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp „Miedzyń-Cieplicka” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Ogłoszenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o ograniczeniu pracy Szczegóły
Artykuł 18.02.2020 Wynik zapytania ofertowego – zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Wynik zapytania ofertowego dotyczącego opracowania ekofizjografii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki – Podleśna” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki – Podleśna” w Bydgoszczy. Szczegóły