Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie Hutnicza II” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wilczak-Dolina” w Bydgoszczy Szczegóły