Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu m.p.z.p. „Bocianowo-Artyleryjska” w Bydgoszczy

Treść obwieszczenia w załączniku PDF.

UWAGA!

W dniach 29-31.07.2020 w niniejszym ogłoszeniu zamieszczone zostały niewłaściwe pliki projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Artyleryjska” w Bydgoszczy.

W związku z powyższym informujemy o konieczności ponownego zapoznania się z załączonymi plikami projektu planu, które zostały zaktualizowane.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian