Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie – Hutnicza II” w Bydgoszczy.

Treść obwieszczenia w załączniku PDF.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian