Wynik zapytania ofertowego na opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia m.p.z.p. „Fordon – Ryńskiego” w Bydgoszczy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Ryńskiego” w Bydgoszczy, wybrana została oferta firmy INVESTY Kacper Głazaczow w kwocie 1090,00 PLN brutto.

Informacje

Rejestr zmian