Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-02-13 14:36:14 Wynik zapytania ofertowego - zakupu i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta PARTNER XXI PIK Sp. z o.o. w kwocie 4853,05 PLN brutto. Szczegóły
2 2019-02-11 13:28:51 Wynik postępowania ofertowego na opracowanie wniosku leśnego dla MPZP „Łęgnowo – Ernsta Petersona” w Bydgoszczy W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na opracowanie wniosku leśnego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Ernsta Petersona” w Bydgoszczy wybrana została oferta Urban Design Emilia Stachowiak… Szczegóły
3 2019-02-07 12:41:26 Zapytanie ofertowe - przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia MPZP Przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kapuściska - Wojska Polskiego" w Bydgoszczy, zgodnie z załącznikiem graficznym. Szczegóły w załączonym pliku PDF. Szczegóły
4 2019-02-05 09:10:20 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie Hutnicza II" w Bydgoszczy Treść obwieszczenia w załączonym pliku PDF. Szczegóły
5 2019-02-05 08:54:42 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wilczak-Dolina" w Bydgoszczy Szczegóły
6 2019-02-04 10:00:25 Wynik postępowania ofertowego na opracowanie skutków finansowych dla MPZP „Łęgnowo – Ernsta Petersona” w Bydgoszczy W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Ernsta Petersona” w Bydgoszczy wybrana została oferta Pana Ryszarda Urbaniaka… Szczegóły
7 2019-01-30 13:03:10 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy Szczegóły
8 2019-01-23 08:55:43 Zapytanie ofertowe – sporządzenie wniosku leśnego do MPZP Sporządzenie wniosku leśnego tj, zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Ernsta Petersona” w Bydgoszczy, zgodnie z załącznikiem graficznym. Szczegóły
9 2019-01-14 12:09:33 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2018 Treść oświadczenia w załączonym pliku PDF. Szczegóły
10 2019-01-03 10:12:53 Wynik postępowania ofertowego na opracowanie skutków finansowych dla MPZP "Łęgnowo - Glinki". W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo - Glinki” w Bydgoszczy wybrana została oferta Pana Ryszarda Urbaniaka w… Szczegóły
« 1 2 »