Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-03-24 11:39:31 Ogłoszenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o ograniczeniu pracy Ogłoszenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o ograniczeniu pracy Pracowni w każdy wtorek do godziny 16:00. Szczegóły
2 2020-03-03 16:32:22 Obwieszczenie Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto w Bydgoszczy Szczegóły
3 2020-02-18 15:42:16 Wynik zapytania ofertowego - zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy „PRINTLAND Jarosław Adamski" w kwocie 21419,22 PLN brutto. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę ECOBLACK S.C., gdyż oferta nie spełniała wymagań określonych… Szczegóły
4 2020-02-12 13:19:45 Wynik zapytania ofertowego dotyczącego opracowania ekofizjografii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki – Podleśna” w Bydgoszczy W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na wykonanie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki – Podleśna” w Bydgoszczy, wybrana została oferta firmy OPERATIS Monika Bernacka-Klein w… Szczegóły
5 2020-02-11 11:53:32 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Glinki - Podleśna" w Bydgoszczy. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Glinki - Podleśna" w Bydgoszczy. Szczegóły
6 2020-02-10 14:07:20 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy Szczegóły
7 2020-01-24 08:42:32 Zapytanie ofertowe - przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia MPZP Przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Skarpa Północna" w Bydgoszczy, zgodnie z załącznikiem graficznym. Szczegóły w załączonym pliku PDF. Szczegóły
8 2020-01-20 09:03:27 Zapytanie ofertowe - opracowanie ekofizjografii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opracowanie ekofizjografii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki - Podleśna” w Bydgoszczy zgodnie z załącznikiem graficznym. Szczegóły
9 2020-01-15 11:17:00 Wynik zapytania ofertowego - publikacja ogłoszeń prasowych W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy „Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K.” w kwotach: Gazeta Wyborcza Lokalna 3,90 PLN, Gazeta Pomorska Lokalna 9,09 PLN… Szczegóły
10 2020-01-15 09:10:57 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2019 Treść oświadczenia w załączonym pliku PDF. Szczegóły
« 1 2 »