Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2018 Zapytanie ofertowe – opracowanie prognozy skutków finansowych do projektu MPZP. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP „Śródmieście – Jagiellońska 17″ w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zimne Wody – Równa” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2017 Szczegóły