Typ Data Tytuł
Artykuł 12.01.2018 Ogłoszenie o naborze 2/2018 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Ogłoszenie o naborze 1/2018 Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo-Toruńska” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr XLIX/1013/17 z dnia 27 września 2017. Szczegóły