Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Filharmonia Pomorska” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Obwieszczenie o przyjęciu uchwały w sprawie MPZP „Śródmieście – Jagiellońska 17″ w Bydgoszczy Szczegóły