Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP „Kapuściska-Wojska Polskiego” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Obwieszczenie o przyjęciu uchwały w sprawie MPZP „Okole – Królowej Jadwigi” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zimne Wody – Równa” w Bydgoszczy Szczegóły