Kompetencje

Podstawowym zadaniem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego. Urbaniści sporządzają w granicach miasta studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne oraz inne opracowania związane z gospodarką przestrzenną. Wszystkie opracowania wykonywane są z zastosowaniem technik komputerowych, które podnosząc jakość, umożliwiają jednocześnie dopasowanie ich zakresu i formy do specyficznych wymagań. Pracownia jest kompleksowo wyposażona w oprogramowanie Microstation oraz wspomagającą prace urbanistyczne aplikację Geoplan. Zadania poszczególnych jednostek: Zespół Studialny: - monitorowanie, diagnozowanie i analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta - wykonywanie opracowań planistycznych i innych o problematyce związanej z rozwojem przestrzennym miasta - prowadzenie rejestru wniosków o opracowanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zespoły Projektowe: Północ, Śródmieście, Południe, Wschód: - wykonywanie opracowań planistycznych oraz wydawanie opinii w zakresie planowania przestrzennego na obszarach określonych na poniższej mapie - wykonywanie innych opracowań o problematyce związanej z rozwojem przestrzennym Miasta Bydgoszczy Zespół Infrastruktury: - wykonywanie i koordynacja opracowań branżowych - opracowywanie wytycznych i warunków rozwiązań obsługi infrastruktury - opiniowanie opracowań w zakresie problematyki związanej z infrastrukturą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>