Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Akademicka, Fordońska, Jasiniecka” w Bydgoszczy.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Akademicka, Fordońska, Jasiniecka” w Bydgoszczy.

Treść dokumentu w załaczonym pliku PDF.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian