Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania terenu „Bocianowo – Akademia Muzyczna” w Bydgoszczy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 lutego do 6 marca 2018 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian