Wynik zapytania ofertowego dotyczącego opracowania ekofizjografii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki – Podleśna” w Bydgoszczy

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na wykonanie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki – Podleśna” w Bydgoszczy, wybrana została oferta firmy OPERATIS Monika Bernacka-Klein w kwocie 1400,00 PLN brutto.

Informacje

Rejestr zmian