Wynik zapytania ofertowego na opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp „Miedzyń-Cieplicka” w Bydgoszczy

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp „Miedzyń-Cieplicka” w Bydgoszczy wybrana została oferta Pana Ryszarda Urbaniaka w kwocie 1200,00 PLN brutto.

Informacje

Rejestr zmian