Wynik zapytania ofertowego – zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy „PRINTLAND Jarosław Adamski” w kwocie 21419,22 PLN brutto.

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę ECOBLACK S.C., gdyż oferta nie spełniała wymagań określonych przez Zamawiającego.

Informacje

Rejestr zmian