Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smukała – Elektrownia Wodna” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Filharmonia Pomorska” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2017 Szczegóły
« »