Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2018 Obwieszczenie o przyjęciu uchwały w sprawie mpzp „Smukała – Elektrownia Wodna” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Akademicka-Fordońska-Jasiniecka” (część zachodnia) w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2017 Szczegóły
« »