Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.05.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Akademicka, Fordońska, Jasiniecka” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Skarpa Północna” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 Obwieszczenie o przyjęciu uchwały w sprawie MPZP „Bocianowo – Akademia Muzyczna” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP „Śródmieście – Jagiellońska 17″ w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zimne Wody – Równa” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2017 Szczegóły
« »