Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łegnowo – Hutnicza” w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polonia” w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Wynik zapytania ofertowego – Opieka serwisowa i wsparcie techniczne dla systemów GIS i Rejestru MPZP Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Zapytanie ofertowe – Opieka serwisowa i wsparcie techniczne dla systemów GIS i Rejestru MPZP Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Warmińskiego” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 10.03.2021 Raport o stanie zapewnienia dostępności Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Wynik zapytania ofertowego – dostawa i zakup materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 23.12.2020 Wynik zapytania ofertowego – publikacja ogłoszeń prasowych Szczegóły
« 1 2 3 4 »