Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.11.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo-Toruńska” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 02.11.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały w sprawie m.p.z.p „Babia Wieś – Brda – Toruńska” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Pomorska” w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr XLIX/1013/17 z dnia 27 września 2017. Szczegóły
« »