Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan ogólny

Na tej stronie znajdziesz informacje i dane przestrzenne dotyczące projektu Planu ogólnego dla miasta Bydgoszczy, publikowane w BIP na podstawie art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Z dniem 24 września 2023 r. miała miejsce nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie której wprowadzono nowe narzędzie planistyczne – Plan ogólny, dokument o randze aktu prawa miejscowego, uchwalany dla obszaru całej gminy. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


 

 1. Uchwała nr LXXIV/1542/23 z dnia 13 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego miasta Bydgoszczy - 13.12.2023
  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - 12.01.2024
  Klauzula informacyjna RODO
  Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
   
 2. projekt planu na etapie uzgodnień i opiniowania 
 3. projekt planu na etapie konsultacji społecznych 
 4. projekt planu na etapie przedstawiania go Radzie Miasta Bydgoszczy 
 5. akt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego