Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje

Podstawowym zadaniem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego.

Urbaniści sporządzają w granicach miasta plan ogólny, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne oraz inne opracowania związane z gospodarką przestrzenną.
Wszystkie opracowania wykonywane są z zastosowaniem technik komputerowych, które podnosząc jakość, umożliwiają jednocześnie dopasowanie ich zakresu i formy do specyficznych wymagań. Pracownia jest kompleksowo wyposażona w oprogramowanie Microstation oraz wspomagającą prace urbanistyczne aplikację Geoplan.

Zadania poszczególnych jednostek:

Zespół Studialny:
– monitorowanie, diagnozowanie i analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
– wykonywanie opracowań planistycznych i innych o problematyce związanej z rozwojem przestrzennym miasta
– prowadzenie rejestru wniosków o opracowanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zespoły Projektowe: Północ, Śródmieście, Południe, Wschód:
– wykonywanie opracowań planistycznych oraz wydawanie opinii w zakresie planowania przestrzennego na obszarach określonych na poniższej mapie
– wykonywanie innych opracowań o problematyce związanej z rozwojem przestrzennym Miasta Bydgoszczy

Zespół Infrastruktury:
– wykonywanie i koordynacja opracowań branżowych
– opracowywanie wytycznych i warunków rozwiązań obsługi infrastruktury
– opiniowanie opracowań w zakresie problematyki związanej z infrastrukturą

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego